Danh mục đăng ký đề xuất đề tài KH&CN năm 2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội

Đăng lúc: Thứ hai - 14/03/2016 03:38 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
Căn cứ công văn số 630/BGDĐT-KHCNMT ngày 22/02/2016 về việc hướng dẫn đề xuất đề tài và tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017, Viện Đại học Mở Hà Nội đã thông báo đến các đơn vị và toàn thể cán bộ giảng viên đang công tác tại nhà trường, Viện đã nhận được 8 đề xuất danh mục đề tài KH&CN cấp bộ của các cá nhân kèm theo danh mục sau:
Căn cứ công văn số 630/BGDĐT-KHCNMT ngày 22/02/2016 về việc hướng dẫn đề xuất đề tài và tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017, Viện Đại học Mở Hà Nội đã thông báo đến các đơn vị và toàn thể cán bộ giảng viên đang công tác tại nhà trường, Viện đã nhận được 8 đề xuất danh mục đề tài KH&CN cấp bộ của các cá nhân kèm theo danh mục sau:

STT TÊN ĐỀ TÀI LĨNH VỰC CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN KINH PHÍ (triệu đồng) GHI CHÚ
NSNN Nguồn khác  
1 Thiết kế, chế tạo thiết bị lắc máu kèm cân ứng dụng cho các bệnh viện Kỹ thuật Phạm Thị Việt Hương 2017-2018 345    
2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cầu đào tạo từ xa tại VN Kinh tế TS.Đặng Văn Dân 01/01/2017-31/12/2017 200    
3 Tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu sau khi Việt Nam tham gia TPP (lấy điển hình tại các doanh nghiệp chăn nuôi) Kinh tế  TS. Lê Thị Hằng 01/01/2017-31/12/2017 150    
4 Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam trong bối cảnh hội nhập  Kinh tế  TS. Nguyễn Thị Thu Hương 1/2017 - 12/2017 175    
5 Nghiên cứu thiết kế chế tạo ống nghe điện tử y tế phổ rộng Kỹ thuật Ths. Nguyễn Văn Sơn 2017-2018 350    
6 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cân tại giường cho bệnh viện Kỹ thuật Ths. Hoàng Anh Dũng 2017-2019 600    
7 Nghiên cứu sinh tổng hợp thu nhận Glucosamin làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng Kỹ thuật Ths. Vũ Thị Kim Thoa 2017-2018 370 80  
8 Nghiên cứu sinh tổng hợp thu nhận và tách chiết kháng sinh Erythromycin từ xạ khuẩn làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị kháng khuẩn Y dược TS. Trịnh Thị Thu Hằng 2017-2019 420    

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT
Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết