Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Đăng lúc: Chủ nhật - 21/03/2021 22:16 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường,
        Thực hiện công văn số 13/HĐGSNN ngày 05/3/2021 của Hội đồng giáo sư Nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021, Nhà trường gửi đến các đơn vị các thông tin sau:
-  Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021;
-  Các tiêu chuẩn và quy trình xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư thực hiện theo Điều 5 và Điều 6 quyết định số 37/2018/QĐ-Ttg, và Quyết định số 25/2020/QĐ-Ttg của Thủ tướng chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều ở Quyết định số 37/2018/QĐ-Ttg ban hành quy định, tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Kính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo tới các giảng viên là Phó giáo sư, Tiến sĩ trong đơn vị, căn cứ vào các tiêu chuẩn công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư theo các quyết định nêu trên để đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2021.
Danh sách ứng viên đăng kí xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2021 được gửi cho phòng QLKH&ĐN trước ngày 30/4/2021 để báo cáo Ban Giám hiệu và tổ chức thành lập Hội đồng chức danh Giáo sư cấp cơ sở (nếu có).
Trân trọng.

TẢI TÀI LIỆU

 
Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN
Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết