Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 41 tháng 03.2018

Đăng lúc: Thứ hai - 21/05/2018 05:02 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 41 tháng 03.2018
TT Tác giả Bài viết Trang
1 Nguyễn Phương Anh SUGGESTIONS TO COMPLETE LAW MEETING THE REQUIREMENTS FOR THE PREVENTION OF CRIMES AND LEGAL VIOLATIONS IN INSURANCE BUSINESS FRAUD IN CURRENT SITUATION 1
2 Nguyễn Phương Anh MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAN LẬN TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY 7
3 Nguyễn Việt Khánh Hòa NEW POINTS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PEOPLE UNDER 18 YEARS ACCORDING TO THE PENAL CODE OF 2015 AMENDED AND SUPPLEMENTED IN 2017 13
4 Nguyễn Việt Khánh Hòa NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 22
5 Lê Hoài Nam THE PREVENTION OF SEXUAL ASSAULT CRIME OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN QUANG NAM PROVINCE 32
6 Lê Hoài Nam HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA CÁC TỘI XÂM PHẠM VỀ TÌNH DỤC CỦA CÁC CƠ QUAN BẢO VỆ PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 42
7 Nguyễn Thị Phương Ngọc PERSONALITY CHARACTERISTICS OF ROBBERS IN HO CHI MINH CITY 51
8 Nguyễn Thị Phương Ngọc ĐẶC TRƯNG NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI CƯỚP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 61
9 Phạm Tuấn Tài TYPICAL CHARACTERISTICS OF THE DRUG OFFENDERS
IN NAM DINH PROVINCE
 
10 Phạm Tuấn Tài NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NHÂN THÂN ĐIỂN HÌNH CỦA NGƯỜI PHẠM TỘI VỀ MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 77
 
Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT
Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết