Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 38 tháng 12.2017

Đăng lúc: Thứ tư - 24/01/2018 21:27 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 38 tháng 12.2017
TT Tác giả Bài viết Trang
1 Lại Lâm Anh DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC: QUAN ĐIỂM CỦA THẾ GIỚI VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 9
2 Lương Văn Hải ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 8
3 Nguyễn Thị Thùy Linh PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN
VIỆT NAM ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ
10
4 Hoàng Đình Minh TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG LOGISTIC ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI 12
5 Đỗ Thị Nga TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ NHÌN NHẬN LẠI VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG BỐI CẢNH MỚI 7
6 Lê Vũ Tường Vy PHÁT TRIỂN NGÀNH LOGISTICS Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THAM GIA VÀO CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO 10
7 Nguyễn Thị Loan PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH THANH HOÁ ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN 2030 8
8 Trần Minh Châu TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK 7
9 Bùi Thị Thanh Mai HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 6
10 Nguyễn Thị Phượng PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 7
 
Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT
Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết