Đăng lúc: 17-08-2021 11:36:01 PM | Đã xem: 1256 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , NCKH - Cán bộ , Văn bản

Các quy định quản lý hoạt động KH&CN, liên kết đào với nước ngoài và hoạt động hợp tác

Quyêt định số 493/QĐ-ĐHM, Quyết định số 1757/QĐ-ĐMH, Quyết định số 1758/QĐ-ĐHM

Đăng lúc: 06-06-2018 11:23:09 PM | Đã xem: 3287 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Hợp tác Quốc tế , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Văn bản