QUY ĐỊNH VỀ VIỆC VIẾT BÀI CHO KỶ YẾU HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH

Đăng lúc: Chủ nhật - 13/05/2018 20:47 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC VIẾT BÀI CHO KỶ YẾU HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH CẤP VIỆN 2018-2019
I.                   QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
1.      Font chữ: Time New Roman
2.      Khoảng cách giữa các dòng: Single
3.      Khoảng cách giữa các đoạn: Before 6pt, After 0pt.
4.      Số trang cho 01 bài: 8-12 trang/ bài viết, không đánh số trang.
II.               QUY ĐỊNH VỀ CẤU TRÚC BÀI VIẾT VÀ ĐỊNH DẠNG TIÊU ĐỀ
Mỗi bài viết gồm có 09 phần, theo cấu trúc như sau:
1.      Tên bài kỷ yếu (in đậm, chữ hoa, cỡ chữ 16)
-         Tên bài kỷ yếu phải ngắn gọn, rõ ràng và phù hợp với nội dung bài kỷ yếu.
-         Trong trường hợp các bài viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung thì bên dưới tên bài bằng tiếng nước ngoài cần dịch tên bài sang tiếng Việt.
2.      Thông tin tác giả/nhóm tác giả (in đậm, nghiêng, cỡ chữ 12)
Gồm có họ và tên nhóm tác giả, Email của người chịu trách nhiệm chính
3.      Tóm tắt (in đậm, nghiêng, cỡ chữ 12,5)
Nêu được mục đích, phương pháp nghiên cứu chính, kết quả nghiên cứu và kết luận chủ yếu.
Trong trường hợp các bài viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung thì bên dưới phần tóm tắt bằng tiếng nước ngoài cần dịch phần này sang tiếng Việt.
4.      Từ khóa (in đậm, nghiêng, cỡ chữ 12,5): Ít nhất 05 từ khóa theo thứ tự alphabet.
5.      Đặt vấn đề (in thường, cỡ chữ 12.5)
Nêu được tính cấp thiết, cần thiết thực hiện nghiên cứu và mục tiêu.
6.      Đối tượng và phương pháp (in thường, cỡ chữ 12.5)
-         Đối tượng nghiên cứu cần trình bày tiêu chuẩn lựa chọn, đặc điểm đối tượng nghiên cứu.
-         Phương pháp nghiên cứu: nếu tóm tắt các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu
7.      Kết quả, bàn luận (in thường, cỡ chữ 12.5)
- Trình bày đầy đủ, khách quan các kết quả thu được sau nghiên cứu.
            - Nhận xét, đánh giá một cách khách quan các kết quả nghiên cứu, có so sánh với các tác giả khác để khẳng định hoặc phủ định những hiểu biết đã có, qua đó nêu được những điểm mới và đóng góp của đề tài.
-  Dự báo hướng nghiên cứu tiếp và khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
8.      Kết luận (in thường, cỡ chữ 12.5)
            Nêu kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài có tính khái quát liên quan đến mục tiêu nghiên cứu.
9.      Chú thích, tài liệu tham khảo (in thường, cỡ chữ 12.5)
-         Chú thích được trình bày ngay ở cuối trang viết (footnote).
-         Tài liệu tham khảo được trình bày theo quy định sau:
Harvard system
, (< Năm xuất bản>), “”, <Tên nguồn> <Số/Vol>, pp
Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT
Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết